Održivi razvoj i socijalno preduzetništvo

Održivi razvoj kao ideja razvoja koji zadovoljava sadašnje potrebe, ali koji uzima u obzir i potrebe budućih generacija, jedan je od ključnih principa kojim se rukovodi organizacija Forum MNE. Doprinos konceptu održivog razvoja i društvene odgovornosti, Forum MNE promoviše kroz brojne akcije koje zagovaraju učešće građana na volonterskoj osnovi i doprinos zajednici kroz različite segmente društvenog angažmana. Forum MNE radi na razvoju svijesti pojedinaca i kolektiva o posljedicama odluka i ponašanja na društveno i prirodno okruženje.

Organizacija ima sopstvene regulatorne mehanizme koji su u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima kada je riječ o pitanjima radnih prava, ljudskih prava, zdravlja i bezbjednosti, te zaštiti životne sredine, borbe protiv devijantnih društvenih pojava, kao i o dobrovoljnim inicijativama kojima se podržavaju projekti lokalne i šire društvene zajednice. Organizacija vjeruje da se kvalitetne socijalne, ali i politike koje se tiču ostalih segmenata društva, mogu dobiti samo ako u njihovom kreiranju učestvuje cjelokupna zajednica. Svi građani trebaju biti upoznati sa pravom da u skladu sa svojim mogućnostima daju doprinos u izgradnji socijalno odgovorne ali i ekonomski održive države.

Forum MNE je jedna od organizacija članica mreže Društveno odgovornih preduzeća u Crnoj Gori (DOP) u sklopu koje od 2013. godine učestvuje aktivno u sprovođenju strategije održivog razvoja kroz aktivnosti mreže. Jedna od kontinuiranih aktivnosti je prikupljanje i reciklaža kancelarijskog i novinskog papira. Organizacija aktivno učestvuje u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva, u prvi plan stavljajući učešće mladih ljudi i stvaranje uslova za iskazivanje njihovih punih potencijala, te realizaciju seta mjera i aktivnosti usmjerenih na smanjenje nezaposlenosti mladih.

  • Mladi za zelenu Crnu Goru
Zeleni-logoPojekat „Mladi za zelenu Crnu Goru"realizuje se, uz finansijsku podršku Rockefeller Brothers fonda, a u partnerstvu s Odjeljenjem za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj Ministarstva održivog razvoja i turizma, Javnim preduzećem„Zelenilo" i Centrom za stručno obrazovanje Ministarstva prosvjete.

Projekat je započeo u septembru 2012.godine, a trajaće dvije godine s ciljem da inicijativa i koncept građanski odgovornog djelovanja poprimi dugoročni karakter.

Opšti ciljevi projekta su: doprinos participativnom i inkluzivnom pristupu u dizajnu i implementaciji strategije za održivi razvoj, kaoi podrška reformi obrazovanja u dijelu uključivanja koncepta i prakse održivog razvoja u nastavne planove i programe.

Planirane faze projekta se sastoje iz:

• okupljanja i obuke volontera na teme: ekologija, društvena odgovornost i održivi razvoj;
• edukacije srednjoškolaca na teme ekologije, društvena odgovornost i održivi razvoj (Podgorica, Danilovgrad, Cetinje, Nikšić, Šavnik, Budva, Rožaje, Ulcinj, Bijelo Polje, Plav, Tivat);
• promocije koncepta održivog razvoja i prikupljanje donacija za sadnice.
• Velike građanske akcije sadnje u 4 grada (Podgorica, Cetinje, Kotor i Pljevlja)
• Događaje u zajednici.

Više informacija o projektu možete naći na web starnici http://www.novi.forum-mne.com/mladi-zeleni 

DSC 0081