Naš tim Upoznajte ljude koji stoje iza FORUMA MNE

o-nama-logoFORUM MLADI I NEFORMALNA EDUKACIJA (Forum MNE) je aktivna u Crnoj Gori od 2002, prvo kao PRONI Institut za socijalnu edukaciju mladih, potom kao Forum Syd, a od marta 2007. godine kao Forum MNE. Forum MNE je 28. marta 2007, odlukom osnivačke skupštine Foruma MNE i odbora Forum Syd iz Švedske, prerastao u lokalnu organizaciju iz međunarodnog projekta. Forum MNE radi na polju razvoja lokalnih strategija za razvoj zajednica kroz neformalno obrazovanje i omladinski rad.

Od osnivanja, donator koji je podržavao najveći dio programa je SIDA – švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Od 2006. godine Forum MNE je ostvario saradnju sa velikim brojem međunarodnih i nacionalnih donatora kao što su ERSTE fondacija, Evropska komisija i Rockfeler Brothers Fondacija, a istovremeno započeo proces umrežavanja kako na lokalnom tako i nacionalnom i evropskom nivou.

Kancelarija Foruma MNE se nalazi u Podgorici, na adresi Bratstva i jedinstva 4.

Organizacija zapošljava četiri osobe, 4 trenera i ima mrežu od oko 250 omladinskih radnika i 100 volontera. Organizacijom upravlja odbor sastavljen od pet članova (u sekciji Forum MNE/upravni odbor možete naći detalje). Skupštinu organizacije čine predstavnici mladih ljudih/ grupacija mladih s kojima Forum MNE radi, partnerskih organizacija civilnog društva i državnih institucija.

Organizacija ima razvijena pravila i procedure o upravljanju ljudskim kadrovima, zaštiti djece, osiguranju kvaliteta omladinskog rada u zajednici, razvoju mreže volontera, organizovanju obrazovnih razmjena mladih i volontera i organizovanju omladinskih kampova. Forum MNE ima jasne finansijske procedure i razvoj programa zasniva na participativno razvijenim dugoročnim strateškim planovima.

 

 • Vizija
 • Misija
 • Zaposleni
 • Upravni odbor
 • SKUPŠTINA FORUMA MNE
 • Organogram

visija

 

 

Pravedno i miroljubivo društvo čijem razvoju doprinose aktivni mladi građani.

vizijaForum MNE je organizacija koja ostvaruje svoju viziju pružajući podršku razvoju mladih ljudi u svjesne, odgovorne i aktivne pojedince i građane sposobne da prepoznaju, traže i ostvaruju svoja prava i doprinose razvoju miroljubivog i pravednog društva.

Mi razvijamo i sprovodimo programe i projekte koji promovišu: neformalno obrazovanje, omladinski rad u zajednici, omladinski aktivizam, vrijednosti EU i demokratiju, dječja i ljudskih prava i omladinsku politiku. Trudimo se da svi naši programi doprinose održivom razvoju, a naše poslovanje bude društveno odgovorno.

Forum MNE sprovodi sve programe u skladu sa svoja 3 strateška pravca:

 • Zagovaranje i lobiranje za bolji položaj mladih
 • Priznavanje i prepoznavanje neformalnog obrazovanja
 • Jačanje međunarodne saradnje

I to kroz sljedeće programe:

 • Omladinski rad (omladinski klubovi, volonterski programi, informisanje mladih)
 • Javne politike (lokalni planovi akcije za mlade i uticaj na druge javne politike s fokusom na obrazovanje)
 • Održivi razvoj/socijalno preduzetništvo (društvena i građanska odgovornost)

 

Forum-MNE---ElviraElvira Hadžibegović - Bubanja
Izvršna direktorica

Elvira je komunikološkinja/omladinska radnica u zajednici. Svoju edukaciju je završila u Novom Sadu i Švedskoj. U Forumu MNE radi već tri godine. Profesionalno se usavršava u radu s nastavnicima na razvoju njihovih ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, a sve u cilju razvoja ključnih kompetencija mladih ljudi.

Motiviše je sticanje novog znanja i vještina (koliko god to zvučalo kao kliše) i istinski vjeruje da bez kontinuiranog ulaganja u svoje kompetencije nećemo moći da se nosimo sa sjutrašnjicom.

Svoju trenersku karijeru i ljubav prema edukaciji drugih započela je u Međunarodnoj Federaciji Crvenog Krsta i Crvenog Polumjeseca sa svojih 18 godina i od tada uživa u trenerskom poslu.

Živjela je po cijeloj bivšoj Jugoslaviji i veoma je ponosna na svoje šarenoliko djetinjstvo u mirnim i u ratnim uslovima. Ono što sigurno niste znali o njoj jeste da je majka dvoje školske djece, tetka dvoje predškolske djece, pedijatrijska medicinska sestra, nekad gošća ženskog talk show-a i mnogo toga drugog....

I da, najvaznije, vjeruje da će mladi ljudi Crne Gore jednog dana podići svoj glas...možda i revolucija krene...


Forum-MNE---TamaraTamara Čirgić
Programska menadžerka

Tamara je iz Podgorice. Završila je engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a po zanimanju je omladinska radnica. Iskustvo u omladinskom radu je stekla kroz sertifikovane univerzitetske programe Jonkoping univerziteta iz Švedske, kao i kroz 14 godina iskustva u ovom polju na nacionalnim i međunarodnim projektima i programima, u direktnom radu s mladima, u polju profesionalizacije omladinskoga rada, kao i razvoja kurikuluma omladinskog rada u polju formalnog i neformalnog obrazovanja. Autorka i koautorka velikog broja publikacija i priručnika iz oblasti svoje ekspertize. Voli da putuje, uživa u moru i muzici. S Adnanom ima sina Damira.


Forum-MNE---DrženDražen Rajković
Finansijski menadžer

Dražen je ekonomista u poslovnoj adminstraciji i preduzetništvu s dugogodišnjim iskustvom rada u biznis i nevladinom sektoru. Draženovi hobiji su fudbal i putovanja. S Megi ima kćerke Luciu i Mateu.

 

 

 

 

 


Forum-MNE---Jelena-FJelena Fuštić
Koordinatorka projekta

Jelena je završila specijalističke studije na Metalurško-tehnološkom fakultetu 2010. godine, smjer Zaštita životne sredine u Podgorici. U Forumu je zapošljena od januara 2013. na projektu „Mladi za zelenu Crnu Goru" kroz koji je stekla iskustvo i znanje, ne samo u oblasti životne sredine već i u radu sa mladima kroz održavanje edukativnih radionica u srednjim školama.

Smatra da svojim radom doprinosi razvoju zdrave sredine i cilj joj je da širi svoju misiju o društveno odgovornom ponašanju prema životnoj sredini.

 • Dragutin Šćekić, direktor osnovne škole "Veljko Drobnjaković", Risan;
 • Željko Korać, Zavod za školstvo, Ministarstvo prosvjete Crne Gore;
 • Ivana Vučinič, Centar za stručno obrazovanje, Ministarstvo prosvjete Crne Gore;
 • Jelena Kulidžan, novinarka, RTV "Vijesti";
 • Željko Bojović, Zavod za zapošljavanje Republike Crne Gore.

skupstinaFunkcija skupštine

Funkcija skupštine je prije svega vezana za predstavljanje raznovrsnosti članstva i njihovih specifičnih potreba, kao i za verifikovanje rada organizacije zasnovane na članstvu. Individualnim članom Organizacije može postati svaka osoba sa državljanstvom Crne Gore kao i sa stranim državljanstvom koja boravi u Crnoj Gori i pravno lice (organizacija) putem predstavnika, aktivnim učestvovanjem u djelatnostima organizacije, prihvatnjem načela i Statuta organizacije i potpisivanjem pristupnice organizaciji. Predstavnici u Skupštini su odabrani kroz nediskriminatorni demokratski proces.Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje kada odobrava izvještaje o finansijskom poslovanju i programskim aktivnostima i usvaja planove za naredni period, bira članove upravnog, potvrđuje odabir direktora/direktorke organizacije i usvaja smjernice razvoja organizacije.

Upravni odbor je tijelo sastavljeno od pet osoba i ima ulogu strateškog vođenja organizacije po smjernicama usvojenim na skupštini i zadužen je da podnosi godišnje izvještaje i planove na finalno usvajanje Skupštini.

onogram- -v01