Mladi u posjeti lokalnim samoupravama

 

KLU proteklom periodu, a u sklopu projekta Moj grad-moja stvar mladi ljudi iz 3 crnogorske opštine su imali priliku da se sastanu sa donosiocima odluka i razgovaraju o problemima sa kojima se susrijeću u svom gradu i predstave im svoje potrebe, kao i ideje za dalji razvoj.

Sastanci su održani u Podgorici (09.10), Nikšiću (10.10) i u Kolašinu (16.11.).

Na sastancima je prisustvovalo po 10 mladih ljudi, a u zavisnosti od njihovih potreba i funkcionisanja lokalne samouprave pitanja su se razlikovala od opštine do opštine.

U Glavnom gradu mladi su razgovarali  sa zamjenicom gradonačelnika Slađanom Vujičić, direktoricom Kancelarije za mlade Jasnom Rakočevć i  predstavnikom Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Vladimirom Pavićevićem. Na sastanku su razgovarali o kanalima komunikacije, a mladi su preporučili da je potrebno da institucije počnu što više da koriste društvene mreže za dijeljenje informacija, jer su to kanali putem kojih  informacije najprije dođu do mladih. S obzirom da mladi nijesu bili upoznati  sa radom Kancelarije za mlade, njihov prijedlog je bio da Kancelariju i njene aktivnosti promovišu u školama i na taj način dopru do što više mladih ljudi. Mladi su na sastanku poslali jasnu poruku: „Ne čekajte da mladi dođu do vas, priđite vi njima”.  Mladi su takođe imali sugestije na izgled grada, i dali su nekoliko savjeta glavnom gradskom arhitekti. Na sastanku su razmatrane i konkretne inicijative koje bi se odnosile na unaprjeđenje kulturne ponude rada.

Mladi iz Nikšića su se 10. oktobra, sastali sa gđom Ljubicom Abramović  ispred  Kancelarije za prevenciju narkomanije,  sa Savjetnicom za mlade Majom Radojičić,  i sa rukovodiocem sektora za kulturu Svetozarom Banjevićem. U uvodnom dijelu su mladima pojasnili funkcionisanje lokalne samouprave, na koji način građani mogu da podnesu inicijativu, kako pravilno da napišu i adresiraju dopise upućene lokalnoj samoupravi i kome ih predati. U ovom gradu mlade je najviše interesovao problem pasa lutalica, gdje su argumentovano  iznijeli zabrinutost za ličnu bezbjednost, kao i bezbjednost sugrađana. Međutim, kako su im rekli u planu nije izradnja novog azila, a ni proširenje postojećeg za sada. Iako su i sami svjestni problema, nemaju adekvatno rješenje. Mladi su takođe apelovali na smanjenje ulaznica za kulturni sadržaj i da je potrebno sajt kulture redovno ažurirati.

Sastanak u Kolašinu je održan 15.11, a mladima se obratio Predsjednik skupštine Milan Đukić i menađžer grada Veljo Jovanović. Mlade u ovom gradu je interesovalo pokretanje omladinsko centra/kluba. Iz opštine su im rekli da planiraju da urade istraživanje i  LPAM, na osnovu kojeg će razmotriti i njihov prijedlog koji se tiče pokretanja omladinsko centra/kluba. Mladi su naveli i pozitivan primjer iz opštine Budva. Interesovalo  ih je i ko kontroliše da li  socijalna davanja dobijaju zaista oni kojima je to potrebno. Mladi nijesu bili zadovoljni ni saobraanicama, posebno u zimskom periodu, kao ni regulisanjem parkinga, zatim kako to da kao turističko mjesto još uvijek nemaju autobusku stanicu, a imali su i primjedbe na cijene ski pass-a za mlade iz Kolašina. Na sva ova pitanja su dobili obećanje da će njiove prijedloge prenijeti i da će, kao predstavnici lokalne samouprave  lobirati za njih.

Kroz ovu aktivnost smo mladima pokazali da nije nemogue ostvariti komunikaciju sa predstavnicima lokalne samouprave I osnažili ih da ukliko nijesu zadovoljni određenim pitanjima u svom grada, da sami reaguju i da sopstvenim zalaganjem mogu uticati na pozitivne promjene u svom gradu.

Projekat je finansijki podržan od strane Ministarstva sporta Crne Gore.