Forum MNE publikovao istraživanje „Otpornost mladih na radikalna i ekstremna ponašanja u Crnoj Gori“

Analiza stavova i vrijednosnih orjentacija crnogorskih srednjoškolaca je rezultat istraživanja koje je sprovedeno u periodu od novembra, 2016. do januara 2017. godine. Forum MNE i agencija DeFacto su, uz podršku Direktorata za mlade (Ministarstvo sporta), definisali nekoliko tema koje je obuhvatilo ovo istraživanje. Takođe, istraživanje je dio

projekta Prevencija radikalizma mladih na sjeveru Crne Gore kroz omladinski rad, koji sprovodi Forum MNE uz podršku Američke ambasade.

Interesovalo nas je:

-          Koji su to glavni agensi socijalizacije mladih u Crnoj Gori?

-          Koliko su mladi tolerantni prema raznim oblicima različitosti?

-          Da li i u kojim situacijama su mladi permisivni prema nasilju?

-          Koliko su mladi religiozni i kakav odnos imaju prema drugim religijama?

Metodlogija istraživanja je obuhvatila dvije kvalitativne tehnike, koje su naročito pogodne za prikupljanje vrijednosnih stavova pojedinaca ili grupa od kojih želimo nešto da saznamo.

Kvalitativne metode su uključile:

-          14 fokus grupa sa srednjoškolcima, pri čemu je cilj ove metode bio da podstakne otvoreni razgovor među učesnicima u formi polu-strukturiranih grupnih intervjua;

-          17 dubinskih, polu-strukturiranih intervjua sa predstavnicima institucija, vjerskih organizacija i organizacija civilnog sektora sa ciljem da razumijemo kako odabrani javni subjekti razmišljaju o mladim i na koji način ocjenjuju njihov uticaj na ponašanje i formiranje vrijednosti te vršnjačke grupe.

Istraživanje je sprovedeno u sedam crnogorskih gradova (Plavu, Rožajama, Beranama, Ulcinju, Herceg Novom, Nikšiću i Podgorici), koji su zbog svojih socio-demografskih karakteristika ocijenjeni naročito interesantnim za prirodu istraživanja. Kako bi dobili pouzdaniji nalaz i utvrdili da li postoje razlike u stavovima mlađih i starijih srednjoškolaca, u svakom od pomenutih gradova su održane po dvije fokus grupe. 

Glavne nalaze istraživanja možete preuzeti ovdje.