Objava konkursa - program Građanska akcija - 2016 septembarska grant runda

Obavještavamo Vas da je otvoren konkurs za septembarsku grant rundu programa Građanska akcija, koji Fond za aktivno građanstvo - fAKT realizuje uz podršku Fonda braće Rockfeller. Ovim programom se želi podstaći i podržati građanski aktivizam i angažovanje u rješavanju problema u zajednici i građansko učešće u procesima donošenja odluka. Pružajući finansijsku podršku lokalnim nevladinim i neprofitnim organizacijama, i neformalnim grupama građana/ki,

fAKT želi da doprinese pozitivnoj društvenoj promjeni i izgradnji građanskog društva u Crnoj Gori sa ciljem:

  • Osnaživanja civilnog društva za društveno organizovanje i aktivizam
  • Povećanja uticaja civilnog drustva u procesima donošenja odluka

Rok za prijem aplikacija u ovoj grant rundi je 2. oktobar 2016.

Maksimalni iznos granta je 3,000.00 EUR.

Prijavne formulare i više informacija o programu, možete naći u pratećim dokumentima, kao i na našem sajtu: http://www.faktcg.org

Za informacije se možete obratiti i osoblju kancelarije.

Od osnivanja (februar 2008.) pa do septembra 2016. fAKT je putem javnih konkursa podržao 307 projekata lokalnih NVO-a i grupa građana, u ukupnom iznosu od 1,567,752.00 EUR.

Kroz program Građanska akcija u proteklom periodu je podržano 106 projekata u ukupnom iznosu od 302,174.82 EUR.

Više informacija o podržanim projektima i dodijeljenim iznosima možete naći na našem web sajtu www.faktcg.org.