No hate Speech Montenegro

No-hateForum MNE je u decembru 2012.godine počeo sa sprovođenjem projekta „Suzbijanje govora mržnje na internetu", koji se sprovodi pod okriljem istoimene kampanje na evropskom nivou.

Prva aktivnost koju je Forum MNE uradio je bila radionica na ovu temu, a sprovedena je uz finansijsku podršku Evropske omladinske fondacije.Cilj radionice je bio kreiranje sigurne osnove kako bi internet u Crnoj Gori obezbijedio mladima sigurno i demokratsko mjesto za razmjenu ideja, znanja, kao i za socijalizaciju. Radionica je realizovana u periodu10-12.decembar 2012. godine s 20 učesnika/učesnica iz Crne Gore. Radionica je učesnicima omogućila da saznaju više o evropskoj kampanji, kao i da, kroz interaktivan program, koji je kombinovao teoriju i praksu, učestvuju u kreiranju daljih aktivnosti projekta u Crnoj Gori, ali i nauče o govoru mržnje, načinima suzbijanja, kao i posljedicama koje govor mržnje ima na razvoj demokratskog društva. Neki od glavnih zaključaka radionice su sljedeći:

  • osim što u Crnoj Gori ne postoji zakonsko rješenje kad je u pitanju ova tema, tokom pripreme radionice nije bilo moguće naći čak ni definiciju govora mržnje, tako da se koristila definicija Savjeta Evrope.
  • potrebno je zakonski regulisati ovo polje – pogovoto što su, bilo da su žrtve ili podstrekači govora mržnje na internetu, najčešće u pitanju mladi ljudi.
  • suzbijanje govora mržnje na internetu nije moguće bez zajedničkog nastupa svih zainteresovanih, uključujući i škole i roditelje.

Na ovu temu, tokom trajanja radionice, interaktivno predavanje je održala i dr Meliha Ramusović, kreativna direktorka RTV Atlas. Tema predavanja je bila Izazovi digitalne komunikacije s posebnim osvrtom na suzbijanje govora mržnje na internetu.

Ovdje možete preuzeti priručnik koji je kreiran kao produkt radionice. Više informacija na http://forum-mne.com/nohatespeech/